ทุนสมาคมฯ


ทางสมาคมฯให้การสนับสนุนสมาชิกเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ โดยมีเกณฑ์ดังนี้

  • ต้องเป็นสมาชิกสมาคม
  • ต้องมี Paper หรือ Poster ไปนำเสนอและมีหนังสือตอบรับจากการประชุมนั้น
  • ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APCVSIR) ให้ปีละ 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
  • ในยุโรป หรือ อเมริกา (CIRSE, SIRS) ให้ปีละ 1 ทุน ทุนละ 30,000 บาท