ประชุมวิชาการ


Interhospital IR Conference # 5/2021 (25 June 2021)


Interhospital IR Conference # 4/2021 (21 May 2021)


Interhospital IR Conference # 3/2021


The 4th TACIO (Advance Course on Interventional Oncology)


Interhospital IR Conference # 2/2021


Interhospital IR Conference # 1/2021


Interhospital IR Conference # 8/2020


PSU Endovascular Conference 2020


Interhospital IR Conference # 7/2020


Interhospital IR Conference # 6/2020