ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 19


ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 19
ระหว่าง วันที่ 21-23 ตุลาคม 2559 
สถานที่ :โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่

 

หนังสือเชิญประชุม

ตารางการประชุม

ใบสมัคร