งานกฐินสามัคคี


ทางสมาคมได้ร่วมทำบุญในงานกฐินสามัคคี ณ บ้านทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ 2 พย. 2557 ขออนุโมทนาบุญแก่ท่านสมาชิก และ ศรัทธาจากหลายสถาบัน รวมถึง ศรัทธาจากบ้านทุ่งมะขามป้อมที่ได้ร่วมทำบุญร่วมกันมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ นพ.ชูศักดิ์ สิริวณิชชัย นายกสมาคมฯคนปัจจุบัน และ นพ.สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ นายกสมาคมฯในวาระถัดไป เป็นตัวแทนของสมาคม TSVIR และ พญ.จิราพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเป็นตัวแทนของเจ้าภาพร่วมทั้งหลาย ที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 2 พย. 2557