การรักษาโรคหลอดเลือดตีบ


โรคหลอดเลือดแดงตีบเกิดจากการที่มีพลาค (plaque) ในผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดผ่านไม่สะดวก หากเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขา ผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดน่องเมื่อเดินได้สักพักหนึ่ง หรือถ้าเป็นมาก อยู่เฉยๆก็ปวด หรืออาจมีแผลที่ปลายเท้า รักษาไม่หาย แต่ในบางรายพบว่าแม้หลอดเลือดมีการตีบมากหรือตันก็อาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้ การรักษาโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน เริ่มจากการใช้ยา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยง การถ่างขยายหลอดเลือด หรือผ่าตัดเอาพลาคออก หรือผ่าตัดสร้างทางเบี่ยงเลือด ทั้งนี้แพทย์ที่ดูแลจะให้ข้อมูลและพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

รังสีร่วมรักษามีบทบาทในการถ่างขยายหลอดเลือดผ่านทางสายสวน โดยใช้สายสวนพิเศษที่มีบอลลูนอยู่ที่ปลายสาย เมื่อสวนหลอดเลือดผ่านจุดตีบได้แล้ว จึงทำการถ่างขยายหลอดเลือดนั้น และอาจพิจารณาใส่ท่อลวดค้ำยัน (stent) เพื่อป้องกันหลอดเลือดที่ถ่างไปกลับคืนตัวมาตีบอีก