ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 19
ระหว่าง วันที่ 21-23 ตุลาคม 2559
สถานที่ :โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง : Peripheral arterial disease: Live cases & Workshops เวลา : ศุกร์-เสาร์ที่ 19-20 สิงหาคม 2559 สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญร่วมทำบุญเลี้ยงพระและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันเสาร์ ที่ 11 มิย 2559 ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ห้องสัมมนา 4-6 ชั้น P3 08.00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 09.00 น. ฉันเช้า


สำหรับประชาชน

บทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับการแพทย์โดย สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย

สมัครสมาชิกใหม่

การใส่สายระบายน้ำดี


(Percutaneous transhepatic biliary drainage, PTBD) การใส่ท่อระบายน้ำดีผ่านผิวหนังทำในผู้ป่วยที่มีท่อน้ำดีอุดตัน เช่นจากมะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งตับอ่อน ท่อน้ำดีตีบจากการอักเสบเรื้อรัง หรือท่อน้ำดีตีบหลังจากการผ่าตัด

การรักษาโรคหลอดเลือดตีบ


โรคหลอดเลือดแดงตีบเกิดจากการที่มีพลาค (plaque) ในผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดผ่านไม่สะดวก หากเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขา ผู้ป่วยอาจจะ มีอาการปวดน่องเมื่อเดินได้สักพักหนึ่ง หรือถ้าเป็นมาก อยู่เฉยๆก็ปวด หรืออาจมีแผลที่ปลายเท้า รักษาไม่หาย แต่ในบางรายพบว่าแม้หลอดเลือด มีการตีบมากหรือตันก็อาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้

สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภทคือ :

1. สมาชิกสามัญ : ได้แก่แพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักรังสีเทคนิค ผู้ซึ่งมีความสนใจและได้ประจำทำงานในด้านรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วม รักษาติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้มีบัตรแสดงคุณวุฒิใน สาขาวิชาที่สมาคมนี้รับรอง

2. สมาชิกวิสามัญ : ได้แก่บุคลากรในข้อ 1 ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติงานในวิชารังสีวิทยา สาขาอื่น และได้ประจำทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้มีบัตรแสดง คุณวุฒิในสาขาวิชาที่สมาคมนี้รับรอง

3. สมาชิกกิติมศักดิ์ : ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการได้มีมติ เป็นอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิก เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคม

4. สมาชิกสมทบ : ได้แก่ผู้ที่สนใจงานทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมนี้รับรอง เช่นแพทย์ประจำบ้านรังสีวิทยา , เจ้าหน้าที่ขององค์การหรือสมาคม , บริษัท, ห้างร้าน ที่มีความสนใจและให้ การสนับสนุนงานทางด้านนี้เป็นต้น

อ่านต่อ ดาวน์โหลดใบสมัคร