กรมบัญชีกลาง เลขที่ กค 0๔๑๖.๔/ ว ๔๘๔ (.pdf) เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ.2560 (อ้างอิง Link: http://www.chi.or.th/csmbs/documents/Ref2.htm)

ADVANCES PROBLEMS SOLUTIONS The 13th Annual Scientific Meeting of APSCVIR 8-11 March 2018 in Auckland, New Zealand (www.apscvir2018.com)

ขอเชิญร่วมงานประชุมประจำปี 2560 (ครั้งที่ 20) ระหว่าง วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ที่ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa, THAILAND Contact : Admin 0899699618, 0859013311 E-mail : tsvir.acting@gmail.com,


สำหรับประชาชน

บทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับการแพทย์โดย สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย

สมัครสมาชิกใหม่

การใส่สายระบายน้ำดี


(Percutaneous transhepatic biliary drainage, PTBD) การใส่ท่อระบายน้ำดีผ่านผิวหนังทำในผู้ป่วยที่มีท่อน้ำดีอุดตัน เช่นจากมะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งตับอ่อน ท่อน้ำดีตีบจากการอักเสบเรื้อรัง หรือท่อน้ำดีตีบหลังจากการผ่าตัด

การรักษาโรคหลอดเลือดตีบ


โรคหลอดเลือดแดงตีบเกิดจากการที่มีพลาค (plaque) ในผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดผ่านไม่สะดวก หากเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขา ผู้ป่วยอาจจะ มีอาการปวดน่องเมื่อเดินได้สักพักหนึ่ง หรือถ้าเป็นมาก อยู่เฉยๆก็ปวด หรืออาจมีแผลที่ปลายเท้า รักษาไม่หาย แต่ในบางรายพบว่าแม้หลอดเลือด มีการตีบมากหรือตันก็อาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้

สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภทคือ :

1. สมาชิกสามัญ : ได้แก่แพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักรังสีเทคนิค ผู้ซึ่งมีความสนใจและได้ประจำทำงานในด้านรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วม รักษาติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้มีบัตรแสดงคุณวุฒิใน สาขาวิชาที่สมาคมนี้รับรอง

2. สมาชิกวิสามัญ : ได้แก่บุคลากรในข้อ 1 ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติงานในวิชารังสีวิทยา สาขาอื่น และได้ประจำทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้มีบัตรแสดง คุณวุฒิในสาขาวิชาที่สมาคมนี้รับรอง

3. สมาชิกกิติมศักดิ์ : ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการได้มีมติ เป็นอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิก เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคม

4. สมาชิกสมทบ : ได้แก่ผู้ที่สนใจงานทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมนี้รับรอง เช่นแพทย์ประจำบ้านรังสีวิทยา , เจ้าหน้าที่ขององค์การหรือสมาคม , บริษัท, ห้างร้าน ที่มีความสนใจและให้ การสนับสนุนงานทางด้านนี้เป็นต้น

อ่านต่อ ดาวน์โหลดใบสมัคร